• Slide 2
  • Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
พัฒนาการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติที่แท้จริง

News ข่าวสารแจ้งให้ทราบ

แจ้งผลการประชาสัมพันธ์บอกข่าวดีแก่โรงเรียน “ได้บุญ ได้ทุน ได้พัฒนา ได้ใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่า ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC”

1. แจ้งผลการประชาสัมพันธ์บอกข่าวดีแก่โรงเรียน คลิกที่นี่ 2. ดูข้อมูลที่แจ้ง คลิกที่นี่

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาการบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา กับการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

1. กำหนดการ 30 พ.ย. 56 คลิกที่นี่ 2. หนังสือเชิญ ผอ.รร. มาสัมมนา วันที่ 30 พ.ย. 56 คลิกที่นี่…

หนังสือราชการประเมิน โรงเรียนในฝัน

หนังสือราชการประเมิน โรงเรียนในฝันพร้อมแบบประเมินโรงเรียน เชิญคลิกตามหัวข้อต่างๆ 1. คำสั่งการประเมิน คลิกที่นี่!!! 2. คำสั่งแต่งตั้งคกก.ประเมิน คลิกที่นี่!!! 3. แบบประเมินในฝัน มาตรฐานสากล คลิกที่นี่!!! 4. หนังสือที่อ้างถึงร.ร.ในฝัน คลิกที่นี่!!!  

Place สถานที่สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม

เวิล์ดพีชวัลเลย์ 1-2

เวิล์ดพีชวัลเลย์ 1-2

ผู้ประสานงานสัมมนา ณ สวนเวิร์ลพีซ วัลเล่ย์ 1 เขาใหญ่ พระสุนันท์   โทร. 081-308-4701   ผู้ประสานงานสัมมนา ณ สวนเวิร์ลพีซ วัลเล่ย์ 2…
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

ผู้ประสานงานสัมมนา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช  ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ดร.ฉวีวรร คำธนะ  083-540-6609   ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช     ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลคุ้งน้ำวน   อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14…
สวนพนาวัฒน์

สวนพนาวัฒน์

ผู้ประสานงานสัมมนา ณ สวนพนาวัฒน์ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ คุณบุญจันทร์   087-513-7774 สวนพนาวัฒน์แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อหลวง อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ…
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ไซด์ 500 (แก้วกายธรรม)

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ไซด์ 500 (แก้วกายธรรม)

แผนที่สถานที่ปฏิบัติธรรม ผู้ประสานงานสัมมนา ณ  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ไซต์ 500 (แก้วกายธรรม) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คุณศุภสินี   087-899-6533

Information ข้อควรรู้

ดูวีดีโอทบทวนบุญวันรวมพลังเด็กดี V Star ครั้งที่ 8

1. ดูวีดีโอทบทวนบุญวันรวมพลังเด็กดี V Star ครั้งที่ 8 คลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติในการเข้าสัมมนา

ในการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็น มิติใหม่ในการสัมมนาของ ท่านผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม” เพื่อให้ท่านผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้ทราบข้อปฏิบัติในขณะเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ดังนี้ ข้อควรปฏิบัติ 1.…

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ศีล 8

ศีล 8  คือ ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกตนหรือพัฒนาตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยจะรักษาในบางโอกาสหรือผู้ใดมีศรัทธาจะรักษาก็ได้ ศีลที่เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว จะเป็นเหตุให้เว้นจากทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทรคือนิพพาน ศีล…